20 marca 2006

Przygotuj się na nowe standardy energetyczne w polskim budownictwie

 W 2006 roku mają wejść  w życie europejskie zalecenia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązana będzie do poprawy jakości energetycznej budynków, co oznacza, że każdy obiekt będzie musiał posiadać tzw. świadectwo energetyczne. ...