16 czerwca 2008

Sytuacja w budownictwie

Problemy deweloperów. Spadek obrotu materiałami budowlanymi. Wzrost liczby budów i wydawanych pozwoleń na budowę. Bariery w rozwoju rynku budowlanego. Prognozy ...

21 stycznia 2008

Mieszkania – szybciej i taniej?

Zgodnie z wypowiedzią Olgierda Dziekońskiego - wiceministra infrastruktury, odpowiedzialnego za budownictwo - do końca czerwca 2008 r. zostanie przygotowany projekt ustawy o zmianie ustaw dla racjonalizacji procesu inwestycyjnego. Zamierzeniem rządu jest przeprowadzenie, przy pomocy przepisów tej ustawy, całościowej reformy systemu prawnego związanego z procesem inwestycyjnym. ...

08 stycznia 2008

W budownictwie mieszkaniowym dla wszystkich 7% VAT

Utrzymanie stawki VAT na niezmienionym poziomie umożliwiło wydanie przez ministra finansów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z dnia 24 grudnia 2007 r., którego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2008 r. ...

10 grudnia 2007

Sezonowa stabilizacja w budownictwie

Każdego roku wraz z jesienią przychodzi w budownictwie okres, w którym następuje stabilizacja aktywności inwestorów i związany z nim spadek zapotrzebowania na materiały budowlane. W tym roku cała branża budowlana zastanawia się, czy obserwowana stabilizacja popytu na materiały budowlane, po okresie ogromnego wzrostu zapotrzebowania na nie, jest typowym zjawiskiem sezonowym, czy też oznacza koniec fazy wzrostu tego rynku w dłuższym okresie. ...

15 października 2007

Lepiej niż w Ameryce

Ostatnie doniesienia prasowe dotyczące krachu na rynku kredytów hipotecznych w USA skłoniły mnie do baczniejszego przyjrzenia się trendom aktualnie panującym w segmencie rynku budownictwa jednorodzinnego w tym kraju. Według najnowszych danych publikowanych przez U.S. Census Bureau, kryzys w segmencie budownictwa jednorodzinnego w USA osiąga bardzo poważne rozmiary. ...

10 września 2007

Inwestorzy mogą odetchnąć z ulgą

Po wielu miesiącach oczekiwania Sejm przegłosował w środę 5 września br. projekt przepisów określających definicję budownictwa społecznego. Inwestorzy planujący zakup mieszkania lub domu mogą odetchnąć z ulgą, gdyż wejście w życie tych przepisów pozwoli na zachowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 7% na budowę, remont, modernizację, termomodernizację i przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa społecznego również po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po 1 stycznia 2008 r. ...